ประโยชน์ของยูนิฟอร์มกับการทำงานในองค์กร

 1. ช่วยให้ผู้มาติดต่องานทราบโดยง่ายว่าใครคือพนักงาน จะช่วยให้ขอรับบริการสะดวกสบายตรงตามเป้าหมาย

 2. ช่วยให้พนักงานด้วยกันจำแนกได้ง่ายว่า ใครอยู่ฝ่ายไหน แผนกใด ใครคือหัวหน้า โดยดูที่เครื่องหมาย, สี, หรือรูปแบบของชุดยูนิฟอร์มเป็นหลัก

 3. ช่วยรักษาคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้สินค้าโดยเฉพาะผู้ให้บริการประเภทอาหาร เช่น พ่อครัว แม่ครัว ผู้ปรุงอาหาร ผู้บรรจุอาหาร จะสวมถุงมือ หมวก ผ้ากันเปื้อน ฯลฯ

 4. ช่วยลดอุบัติเหตุและความรุนแรงที่เกิดขึ้นเช่น ชุดยูนิฟอร์มเซฟตี้จะเป็นชุดที่เกี่ยวกับความปลอดภัยสามารถเซฟร่างกายจากอันตรายได้ ชุดยูนิฟอร์มของพนักงานทอผ้าจะมีหมวกคลุมศีรษะเพื่อป้องกันเส้นผมพันเข้าไปในเครื่อง ยูนิฟอร์มของจราจรจะมีแถบสีสะท้อนแสง เป็นต้น

 5. ช่วยให้การรักษาความปลอดภัยทำได้ง่าย เพราะสามารถแยกแยะผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณจุดเกิดเหตุที่มีอันตรายได้

 6. ช่วยให้พนักงานมีระเบียบและรู้สึกถึงความเป็นพวกเดียวกัน ยอมรับที่จะต้องมีระเบียบวินัยอย่างเดียวกันโดยมีชุดยูนิฟอร์มเป็นสัญลักษณ์

 7. ชุดยูนิฟอร์มช่วยให้พนักงานใหม่เกิดขวัญกำลังใจที่ดีในการทำงาน รู้สึกได้ว่าเหมือนพนักงานคนอื่น

 8. ช่วยสร้างลักษณะความเป็นทางการ ความน่าเกรงขาม เช่น ชุดยูนิฟอร์มของทหาร, ตำรวจ, รปภ เป็นต้น

 9. ช่วยให้พนักงานมีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์องค์กร เป็นการสร้าง brand recognition and reputation ผ่านการทำงานและบุคคลิกของพนักงาน ไปที่ไหนๆก็จะโชว์โลโก้ สีประจำองค์กร

 10. มีส่วนช่วยให้พนักงาน ช่วยประชาสัมพันธ์องค์กร ไม่ต้องมีปัญหาในการแต่งกายที่สำคัญไม่ต้องเปลืองเงินซื้อชุดใหม่บ่อยๆ ที่สำคัญชุดยูนิฟอร์มชุดเดียวสามารถสวมได้หลายงาน เช่น ไปติดต่อราชการ ไปอบรม สัมนาดูงานและอื่นๆ

  ข้อเสนอแนะ

1. แจ้งพนักงานทุกคนให้รู้คุณค่าของการสวมยูนิฟอร์ม และให้เห็นความสำคัญของชุดยูนิฟอร์มที่สวมใส่อยู่
2. ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเลือกสี,รูปแบบ,ลายผ้า
3. แจกยูนิฟอร์ม เป็นสวัสดิการ หรือขายในราคาต่ำ
4. ประมาณ 1 ปี เปลี่ยนสีเล็กน้อย เปลี่ยนลายเล็กน้อย หรือเปลี่ยนรูปแบบเล็กน้อย
5. อาจให้สวมเพียงบางวันหรือบางเวลาเช่นเฉพาะไปพบลูกค้า เฉพาะอยู่ในบริษัทหรือในออฟฟิศ
6. วันหรือช่วงเวลาที่ไม่สวม จะต้องแต่งกายสุภาพทางการ และติดบัตรพนักงาน
7. ยูนิฟอร์มที่สวม ต้องสะอาดไม่เปียกไม่ยับไม่ชำรุด
8. หากจะสวมเสื้อกันหนาวทับยูนิฟอร์มต้องเป็นสีเข้มหรือสีขาว หากจะสวมเครื่องประดับต้องแบบเรียบและน้อยชิ้น
9. ห้ามพนักงานบริจาคยูนิฟอร์มเก่า เพราะเขาอาจจะนำไปสวมผิดกาลเทศะหรือทำผิดกฎหมาย
ยูนิฟอร์มขององค์การเป็นสิ่งที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี ไม่ใช่ใครทุกคนจะมีศักดิ์และสิทธิใช้ได้ พนักงานจึงควรจะภาคภูมิใจทุกครั้งที่ได้สวมยูนิฟอร์มขององค์การ


credit : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม