ร้านอาหาร

บบเสื้อเชฟ , เสื้อพนักงานเสิร์ฟ

[ ตัวอย่างนำมาปรับแก้ไขสีได้ตามความต้องการของลูกค้า ]