พนักงานบริษัท

เสื้อเชิ้ตแขนยาว

[ ตัวอย่างนำมาปรับแก้ไขสีได้ตามความพึงพอใจของลูกค้า ]  

 

เสื้อเชิ้ตแขนสั้น

[ ตัวอย่างนำมาปรับแก้ไขสีได้ตามความพึงพอใจของลูกค้า ]  

 

เสื้อเชิ้ตแขน 3 ส่วน

[ ตัวอย่างนำมาปรับแก้ไขสีได้ตามความพึงพอใจของลูกค้า ]