โรงพยาบาล

 

แบบเสื้อหมอและพยาบาล

[ ตัวอย่างนำมาปรับแก้ไขสีได้ตามความพึงพอใจของลูกค้า ]