ร้านอาหาร

 

แบบเสื้อเชฟ

[ ตัวอย่างนำมาปรับแก้ไขสีได้ตามความพึงพอใจของลูกค้า ]

 

 

แบบเสื้อพนีักงานเสิร์ฟ

[ ตัวอย่างนำมาปรับแก้ไขสีได้ตามความพึงพอใจของลูกค้า ]