ร้านอาหาร

แบบเสื้อเชฟ , เสื้อพนักงานเสิร์ฟ

[ ตัวอย่างนำมาปรับแก้ไขสีได้ตามความพึงพอใจของลูกค้า ]