ชุดโรงงาน

 

แบบเสื้อพนะักงานอุตสาหกรรม

[ ตัวอย่างนำมาปรับแก้ไขสีได้ตามความพึงพอใจของลูกค้า ]