ตัวอย่างสีผ้า


 


 

 

 


 

 

 ผ้าโซล่อนอย่างดี


  ผ้าทอลายเท็กเจอร์ริ้วเล็ก เบอร์ 1478

 

ผ้าทอลายเท็กเจอร์ริ้วใหญ่ เบอร์ 1479

 


  ผ้าออร่อนอนามัยอย่างดี เบอร์ 077

 ผ้าออร่อนโพลีอย่างดี เบอร์ 078


  

 

 

 

 


 ผ้าโปโลคอตตอนทีซี

 

 

 

PREMIUM